Wildsaison ab Freitag, 4. September bis 31. Oktober