Wildsaison ab Freitag, 4. September bis 8.November